Imprint

🇨🇿
🇩🇪
🇬🇧
🇧🇷
🇷🇺
🇹🇷
🇺🇦
🇨🇳
+

Daniel Winzen
Steinkaulstraße 47
52070 Aachen
Germany
Email: daniel@danwin1210.de
Telefon: +4917698819809
DIČ: DE358256290

Zřeknutí se odpovědnosti – externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušného provozovatele. Při prvním propojování obsahu třetích stran poskytovatel zkontroloval, zda nedošlo k porušení zákona. V té době nebylo zřejmé žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že si poskytovatel nárokuje vlastnictví obsahu za odkazem nebo odkazem. Neustálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Při znalosti porušení zákona však budou takové externí odkazy okamžitě smazány.