Jak zbohatnout (rychle)

🇨🇿
🇩🇪
🇬🇧
🇧🇷
🇷🇺
🇹🇷
🇺🇦
🇨🇳
+

Pár slov o rychlých penězích

Aby jsi zbohatl, musíš investovat svůj čas do vzdělání a seberozvoje. Jen málokdo zbohatne přes noc. A ti, kteří to udělají, obvykle v krátké době o všechno přijdou, protože to všechno utratí a někdy jim zůstanou dluhy kvůli nedostatečné finanční gramotnosti.

Zde je několik běžných způsobů, jak rychle získat peníze:

Všechny výše uvedené možnosti jsou vysoce závislé na štěstí a nejsou proveditelné pro budování dlouhodobého bohatství.

Sniž své výdaje

Splať své dluhy s vysokým úrokem

Kreditní karty se často používají k nákupu věcí, když na ně nemáte peníze. Mnozí zapomínají, že úrokové sazby, které platíš, mohou být až 20–30%! Pokud máš kreditní kartu, nebo jich máš dokonce více, začni tím, že je splatíš co nejrychleji. Úroky tě jinak udrží v chudobě a nebudeš schopen platit své pravidelné výdaje. Pokud jsou tvoje úrokové platby již tak vysoké, že je nemůžeš splácet, ověřř si na srovnávačích, zda bys si nemohl vzít spotřebitelské úvěry s nižší úrokovou sazbou a nahradit stávající dluh tímto. Také stojí za to zkusit zavolat tvojí společnosti vydávající kreditní kartu a vysvětlit jí, že nebude možné splatit dluh a jestli by ti mohla snížit úrok.

Přestaň pít nebo brát drogy

Zatímco příležitostný večírek může být zábavný, někteří lidé chodí na párty každých pár dní a velkou část svých příjmů utrácejí za alkohol a/nebo drogy. Nejen, že jsou to vyhozené peníze, ale také to vážně ovlivňujete tvoje zdraví a duševní schopnosti. Můžeš se socializovat a být zábavný bez jakýchkoli látek, které ovlivňují mysl. Pokud to vaši přátelé nechápou, možná byste se měli obklopit jinými lidmi.

Pravidlo 24 hodin

Než si něco koupíš, dej si 24 hodin na rozmyšlenou. Impulzivní nakupování je často hlavní příčinou toho, proč ti na konci měsíce nezbývají žádné peníze. Opravdu potřebuješ novou bundu, když už ti dvě visí ve skříni? Je opravdu nutné kupovat drahé sladkosti a občerstvení? Možná tě překvapí, že o tom jen o pár hodin později budeš přemýšlet jinak.

Nakupuj luxusní zboží pouze s pasivním příjmem

Osudnou chybou mnoha lidí je, že jakmile mají nějaké peníze, přímo je utrácejí za drahý luxus, jako jsou hodinky, auta nebo jiné nepodstatné věci. Bez ohledu na to, kolik vyděláváš, pokud budeš neustále utrácet všechny své příjmy, na konci měsíce ti nezbude nic a budeš nucen dál pracovat, aby jsi zaplatil za svůj luxus. Pokud však vezmete nějaké přebytečné peníze a investuješ je, získáš pasivní příjem, který můžeš použít na zaplacení svého luxusu. Své nové hodinky nebudeš mít hned, ale ze svého pasivního příjmu si je budeš moci pořídit třeba za 5 let. S rostoucím pasivním příjmem si budeš moci častěji kupovat luxusní věci, aniž by jsi se musel bát, jestli si je vůbec můžeš dovolit.

Příprava a bezpečnost

Obklop se stejně smýšlejícími lidmi

Pokud jsi nejchytřejší osobou v místnosti, pravděpodobně jsi ve špatné místnosti. Měl by jsi se obklopit lidmi, kteří mají podobné cíle jako ty a kteří tě mohou podpořit. Pokud začínáš budovat bohatství, tvoji současní přátelé se mohou začít obracet proti tobě, chtít po tobě peníze nebo tě dokonce nenávidět za to, že ses změnil a stal se dospělejším a úspěšnějším než oni. Přemýšlej o tom, se kterými lidmi se kolem sebe cítíš skvěle a kteří lidé z tebe vysávají energii. Pokud ti tvoje spojení s lidmi nepřináší žádné výhody, měl bys s nimi přerušit vazby a místo toho trávit čas s lidmi, kteří jsou pro tebe dobří.

Vybuduj si nouzový fond

Po snížení výdajů bys měl být schopen odložit malou část svých příjmů. Vlož ji na účet, kterého se dotýkáš pouze v případě nouze. Ideálně si naspoř tolik, abys mohl žít 3-6 měsíců v případě, že přijdeš o práci nebo se ti stane něco nečekaného.

Staň se finančně gramotným a pochop, jak peníze fungují

Přečtení této stránky je tvým prvním krokem k tomu, abys se stal finančně svobodnými a pochopil, jak funguje budování bohatství. Toto téma se nevyučuje ve škole ani na univerzitě a s největší pravděpodobností ani tví rodiče. Systém je navržen tak, aby tě přivedl na cestu získávání dobrých známek, bezpečného zaměstnání a držení tvých peněz v bance, abys na nich získali 0,01% úrok, zatímco banka tvoje peníze používá k poskytování půjček a získává vysoké úroky. Systém je navržen tak, abys si byl chudý a finančně nevzdělaný, aby bohatí mohli neustále bohatnout na váš úkor. Takže se bohužel budeš muset vzdělávat a zjišťovat, jak náš kapitalistický systém a peníze fungují a jak je můžeš využít ve svůj prospěch. Na internetu je spousta zdrojů, pomocí kterých se můžeš dále vzdělávat. Nikdy nepřijímej žádné finanční rady od někoho, kdo buď nerozumí tomu, o čem mluví, nebo kdo by tě mohl chtít ovlivnit způsobem, který by mu prospěl. Vždy si vytvoř svůj vlastní názor a ověř, co říkají ostatní.

Zvyš svůj příjem

Získej lepší plat

Pokud nejsi spokojen se svým současným platem, promluv si se svým šéfem o zvýšení platu. Máš nárok na zvýšení platu, protože tvoje zkušenosti rostou a inflace stoupá. Pokud tě tvoje současná práce nenaplňuje, hledej alternativní práce, které by tě bavily a které nabízejí podobný nebo lepší plat.

Staň se OSVČ

Jako OSVČ jsi mnohem flexibilnější a máš mnohem vyšší potenciál k růstu. Zároveň je to také velmi riskantní. Nedávej výpověď v práci a rovnou se začni živit jako OSVČ. Místo toho si promluv se svým zaměstnavatelem a dohodni se, že budeš pracovat ještě vedle svého hlavního zaměstnání. Začátek bude těžký, ale po nějaké době získáte své první klienty a můžeš růst. Pokud se tvoje samostatná výdělečná činnost daří, začni zkracovat hodiny, které odpracuješ ve hlavním zaměstnání. Udělej si den nebo dva volno a pracuj na svém vlastním podnikání. Když jsi už dosáhl bodu, kdy můžeš pracovat na plný výkon a vydělávat také nebo lépe než ve svém hlavním zaměstnání, je čas ukončit pracovní smlouvu a stát se plně soběstačným.

Staň se podnikatelem, vybuduj si vlastní firmu

Působení jako společnost ti poskytuje významné daňové výhody ve srovnání se samostatnou výdělečnou činností. To však také přináší mnohem více povinností, papírování a počátečních investic do založení tvojí společnosti. Jako společnost bys tedy měl fungovat pouze tehdy, chceš-li snížit osobní odpovědnost nebo pokud je tvůj zisk mnohem vyšší, než by tvůj příjem musel být. Případný zisk navíc si v takovém případě ponechávej ve firmě nebo vytvořte druhý holding, do kterého převedeš zisk a vyplácíš si pravidelnou mzdu. Vzhledem k tomu, že daně z podnikání jsou nižší než daně z příjmu, musíš jako podnik investovat více.

Nech peníze pracovat za tebe

Investice

Dej stranou malou část svých příjmů na investice. I když je to jen 10% nebo méně. Vlož je na samostatný účet, aby si nebyl v pokušení utratit tyto peníze za něco jiného. Až budeš připraven tyto peníze investovat, vyber si investiční platformu, která ti vyhovuje a nabízí projekty, do kterých bys rád investoval. Mohou to být například nemovitosti, projekty obnovitelné energie nebo startupy. Investice nejsou bez rizika a je možné, že tvá provedená investice selže a přijdeš o všechny své peníze. Proto bys si měl co nejvíce diverzifikovat. Používej různé platformy, investuj malé částky a rozlož je na více projektů.

Zde jsou některé investiční platformy, do kterých jsem osobně investoval:

Pasivní příjem

Poté, co provedeš svoji první investici, obdržíš malé procento z tvojí investice jako dividendu. Liší se to s každou investicí. Abychom to zjednodušili, předpokládejme, že vyděláváš v průměru 10% úrok a investuješ 10% svého příjmu a 1/6 investic selže. To by znamenalo, že po jednom roce investování každý měsíc by si již měl naspořený celý měsíc svého platu a v daném roce získali 10 % na výplatách dividend, které můžeš přímo reinvestovat spolu s tvými pravidelnými investicemi. Pokračuj v tom několik let, dokud nebudeš moci žít pouze ze svých pasivních příjmů.